Om Vibehjørnet

Ejerforeningen består af 26 lejligheder og en butik. Den ligger på hjørnet af Vibevej og Nattergalevej og består af opgangene Vibevej 45-47 og Nattergalevej 34-36.
 
Ejendommen er opført i 1936 og er et 3 etagers murstensbyggeri og råder over en lille ældre gård og et lille stykke have ud mod gaden.
 

Facebook

Vi har lavet en gruppe på facebook for ejere og beboere, så vi kan kommunikere med hinanden om aktuelle emner, arrangementer osv.  

Storskrald i gården

Da der løbende bliver henstillet storskrald i gården, skal vi minde om, at foreningen IKKE har storskraldsordning.

Hvis du skal af med storskrald, farligt affald, byggeaffald el. lign. henviser vi til Genbrugsstationen Bispeengen ved Fuglebakken st. 600 meter fra ejendommen. Åben på hverdage til kl. 18.00 og i weekend til 17.00 .

Husholdningsaffald

Husholdningsaffald skal i containerne i porten. Der er særlige beholdere til pap, papir og batterier.
 
Københavns Kommune har i 2013 opstillet særlige containere til hård plast, metal og elektronik. Vi opfordrer til at disse benyttes efter hensigten og generelt til ansvarlig håndtering af affald. Læs mere om sorteringen af dit affald her.
 
Glasflasker og husholdningsglas kan afleveres ved Døgnnetto/Fakta på Fredrikssundsvej.
 
 

Ejendomsservice

Ejendomsservice bliver varetaget af Planren A/S. De står for trappevask, græsslåning, tilsyn med fyret, snerydning og navne på dørtelefon mm.
 
Ved mindre fejl og mangler omkring renholdning eller installationer (udskiftning af pærer, problemer med radiator/varme el.lign.) så kontakt Planren. 
 
Telefon: 40 11 68 75 (Torben Weidich)
Alm. træffetider: Hverdage 08:00 til 16:00